30. rujna 1951. godine, nešto manje od stoljeća od osnivanja prvih dobrovoljnih vatrogasnih društava u Hrvatskoj, u Višnjici je osnovano Dobrovoljno vatrogasno društvo. Za prvog predsjednika izabran je Tomo Maček, za dopredsjednika Martin Jurenec, za zapovjednika Martin Mežnarić, za zamjenika zapovjednika Ivan Cifer, za tajnika Josip Pintarić, za blagajnika Franjo Đura, za vođu odjela Andro Čelig, za spremištara Stjepan Galinec i za ađutanta Stjepan Matečko. U upravni odbor birani su: Ivan Novak, Rudolf Križanec, Stjepan Dukarić i Juraj Kujavec. Bili su to pioniri višnjičkog vatrogastva. 

Prema zapisniku s prve sjednice, Društvo broji 47 članova što je za malo selo veliki broj. Prve aktivnosti usmjerene su nabavci vatrogasne opreme te iskapanju zdenaca u višnjičkim zaseocima kako bi se osigurala voda za gašenje.  


Sudionici vatrogasne vježbe održane 1957. godine u Višnjici

Značajna nabavka opreme dogodila se 1957. godine kada su vatrogasci opremljeni s 10 kompleta ljetnih i zimskih odijela, nabavljena je ručna sirena, obična mlaznica, agregat, 100 m tlačne cijevi, 4 usisne cijevi, 7 pari tlačnih spojnica i 2 para usisnih spojnica. Te je iste godine održana pokazna vježba u Gornjoj Višnjici i Bednjici. Vježba je bila uspješna i pratilo ju je mnoštvo gledatelja, navodi se u zapisniku. Također je te godine u Višnjici održana i općinska vatrogasna vježba te se javila ideja o gradnji vatrogasnog doma koja nije realizirana sve do 1988. godine. 

60-tih i 70-tih godina vatrogastvo u Višnjici suočeno je s velikim financijskim problemima koji prijete djelovanju i opstanku Društva. Vidljivo je to i iz tadašnjih zapisnika. Primjerice, iz općinskog vatrogasnog fonda u Ivancu DVD-u Višnjice dodijeljeno je 100.000 dinara koji se mogu rabiti za opremu. Upravni je odbor načinio popis potreba 29. lipnja 1964. godine, ali je na tome stalo. Nije ništa dobiveno.  U zapisu iz 1966. piše: “Primili smo dopis SOJ br: 013433/1 1965. godine. Banka nije htjela knjižiti naš račun već je oduzela računsku knjižicu na kojoj je bilo gotovine 4.500 dinara i sad smo ostali bez naših novaca, a nismo ni dotaciju od 100.000 primili.”


Prvo vozilo višnjičkih vatrogasaca

Društvo i dalje postoji usprkos velikim financijskim problemima. Oprema se nabavlja zahvaljujući donacijama. Tako je 1979. DVD Lepoglava dodijelio višnjičkim vatrogascima automobil “Zastava”, a nakon prijateljskog susreta s DVDom Zlatorog iz Maribora, dobiven je komplet odijela, kaciga i opasača. No, u onim neprirodnim društvenim uvjetima i financijski problemima s kojima se Društvo sve teže nosilo gotovo je 1983. došlo do njegovog gašenja. Ipak, zahvaljujući novom zanosu Društvo je opstalo i 1984. počinje nova era višnjičkog vatrogastva. 

Nova era višnjičkog vatrogastva

1984. godine obnovljeno je članstvo, a za doživotnog počasnog predsjednika proglašen je zaslužan član Franjo Zgrebec.  Počinje školovanje vatrogasaca pa tako u 1987. godini tečaj završava 36 polaznika. Vatrogastvo u Višnjici pokušava se unaprijediti, nabaviti što više opreme i što bolje raditi. Društvo stabilno dočekuje 2001. godinu u kojoj proslavlja 50 godina postojanja.


Višnjički vatrogasci na općinskom natjecanju u Lepoglavi 80-tih godina prošlog stoljeća

Gradnja vatrogasnog doma

Godina 1988. važna je godina. Te godine počinje gradnja vatrogasnog doma u Višnjici. Dom je građen uz pomoć mještana i dobročinitelja koji su radom i novcem pomagali njegovu gradnju i opremanje. Iako je dom već duži niz godina u funkciji još u potpunosti nije dovršen. Potrebno je izraditi fasadu te urediti gornju etažu. Ipak, dom zadovoljava vatrogasne potrebe. Uz veliki spremišni prostor, u kojem se nalazi vatrogasna oprema, uz dom je izgrađena i garaža za vozila. Velika dvorana, uređen sanitarni čvor, kuhinja te uvedeno grijanje omogućavaju organiziranje i raznih nevatrogasnih događanja važnih za lokalnu zajednicu. 


Vatrogasni dom

U izvješću o radu DVD-a Višnjica iz 2003. godine ističe se činjenica da se gradnja vatrogasnog doma u Višnjici odvija uz financijsku potporu i dobrovoljni rad članova društva i mještana Višnjice te višnjičkih tvrtki. Iskazano je žaljenje nad činjenicom da je potpora vatrogasne zajednice i jednice lokalne samouprave mala. Na kritike da bi se sredstva trebala ulagati u opremu, višnjički vatrogasci pitaju gdje bi se ta oprema trebala čuvati te zašto i Višnjica ne bi imala vatrogasni dom, ujedno i prostor za organizaciju raznih društvenih događanja. 

2004. godine šira društvena zajednica značajnije se uključuje u dovršetak gradnje doma. Na samom početku godine uz pomoć domaćih sponzora riješen je problem grijanja. Uz pomoć Grada Lepoglave asfaltiran je ulaz u garažu i prostor ispred doma. Te su godine ugrađena i dvoja garažna vrata vrijedna 32.000 kuna. U njihovoj nabavci, navodi se u godišnjem izvješću, sudjelovali su Vatrogasna zajednica grada Lepoglave s 15.000 kuna i Varaždinska županija s 4.000 kuna. 

Sredstvima dobivenima od mještana prilikom podjele kalendara i naknadom dobivenom za korištenje doma, 2006. godine oprema se kuhinja. Višnjičkim vatrogascima ponovno pomažu i sponzori.  Značajan građevinski zahvat izvršen je na domu 2007. godine. Napravljena je hidroizolacija garaže te je izvršeno ojačavanje zidova doma. Radovi su koštali nešto više od 110.000 kuna. Taj značajan zahvat financiran je sredstvima koje društvo dobiva za redovnu djelatnost od Vatrogasne zajednice grada Lepoglave s time da su sredstva prikupljana unutar tri godine. 
Značajni radovi nastavljeni su i u 2008. godini. Zahvaljujući donaciji Grada Lepoglave od 100.000 kuna sanirano je krovište doma. Pri tom je Kuburaška udruga “Prva kubura” iz Višnjice, preko svojih prijatelja donirala kompletne žljebove s kukama i vertikalnim odvodnim cijevima. Sredstvima prikupljenih od građana dodatno je potrebnim uređajima (plinska peć, hladnjak i zastori) opremljen dom. 2009. godine, izgrađeno je parkiralište na prostoru iza vatrogasnog doma. Uz financijsku pomoć mještana izgrađena je zaštitna betonska škarpa te stepenice prema podrumu.  Grad Lepoglava na početku 2011. godine društvu poklanja 100 stolaca kojima se zamjenjuju dotrajale klupe u dvorani.
Višnjičkim tvrtkama i udrugama te mještanima Višnjice i ovom prilikom, obilježavajući 60 godina vatrogastva u Višnjici, DVD Višnjica zahvaljuje na svemu što su učinili kako bi vatrogasni dom bio izgrađen. Iako njihova imena ovdje nisu navedena, ona su utkana u svaku ugrađenu ciglu i svaki odrađen dobrovoljni radni sat.

Opremanje Društva i osposobljavanje vatrogasaca

Usporedno s gradnjom vatrogasnog doma radilo se i na opremanju Društva i osposobljavanju vatrogasaca. 1995. godine je nabavljeno rabljeno vozilo tipa “kampanjola” marke FIAT pogodno za prijevoz nekoliko vatrogasaca i vrlo malo opreme, a 1996. prikolica vrijedna 3000 tadašnjih DEM. Prikolicu je platio Grad Lepoglava. Tri godine kasnije, Društvo uz pomoć VZG Lepoglava nabavlja rabljenu cisternu TAM 5500 iz PGD Prevalja iz Republike Slovenije. Cijena je vozila 40 000 kuna.


Blagoslov cisterne TAM 5500

2001. bila je jubilarna godina. Te je godine Društvo brojčano ojačano, organizacijski ustrojeno i opremljenošću zadovoljavajuće pripravno za intervencije, proslavilo 50 godina postojanja. Imalo je tada 41 aktivnog člana, 8 podupirajućih članova i 8 članova vatrogasne mladeži.  
U Izvješću o rad Zapovjedništva za 2001. godinu navodi se kako DVD Višnjica ne posjeduje niti jedno vatrogasno odijelo za zaštitu od toplinskog isijavanja kao ni rukavice. Ta činjenica predstavlja veliki problem kad je sigurnost vatrogasaca u pitanju pa je stoga jedan od prioriteta u nabavci opreme bila nabavka odijela za zaštitu od toplinskog isijavanja. Iako te godine odijela nisu nabavljena, Društvo se oprema s pet komada B cijevi, pet komada D cijevi, pet naprtnjača te dvije kombinirane i dvije univerzalne mlaznice.

S početkom 2002. godine Društvo počinje koristi novi sustav dojavljivanja požara.

Dotrajala i neispravna FIAT kampanjola od 2002. je neregistrirana pa se od te godine višnjički vatrogasci na intervencije voze uglavnom osobnim automobilima.

2003. nastavlja se s osposobljavanjem članstva. Tečaj za osposobljavanje vatrogasaca održan je u Višnjici. 9 članova Društva osposobljeno je za zvanje vatrogasac, 3 člana uspješno su položili tečaj za zvanje vatrogasac I klase dok je jedan član Društva položio za vatrogasnog časnika.

Iste je godine navalno vozilo TAM 5500 dislocirano na Jadransku obalu, na otok Hvar. Vraćeno je servisirano i s novom opremom, između ostalog s 9 C cijevi, 5 B cijevi, univerzalnom mlaznicom i mlaznicom sa zasunom. Od strane Vatrogasne zajednice grada Lepoglave Društvo dobiva 10 pari rukavica, 2 odijela protiv isijavanja, razdjelnicu, penjačko uže, 7 pari čizama, aparat S9, 2 držača cijevi i 2 užeta za usisni vod.  

2004. godine Društvo se bratimi s PGD Cirkulane i dobiva 2 izolaciona aparata s kisikom te popunjava vozni park kombiniranim kombi vozilom marke TAM s ugrađenom visokotlačnom pumpom i spremnikom od 500 litara vode. Vozilo je kupljeno od DVD Makarska po simboličnoj cijeni od jedne kune.  


Potpisivanje povelje o bratimljenju s PGD-om Cirkulane

Godinu dana kasnije dogodila se značajnija nabavka opreme. Društvo nabavlja 10 vatrogasnih kaciga, 10 vatrogasnih opasača, 8 odijela protiv toplinskog isijavanja i 2 prijelaznice.  

U 2006. po prvi je puta u povijesti Društva organiziran rad s djecom u dobi od 6 do 12 godina te je ustrojena dječja ženska i muška ekipa koja sudjeluje na natjecanjima. Te su godine 4 člana Društva stekla status člana vatrogasne mladeži, a 3 člana zvanje vatrogasac.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje 2007. godine Društvu donira 4 usisne cijevi sa spojnicom, 6 tlačnih cijevi 75/1, 7 tlačnih cijevi 52/15, 2 univerzalne mlaznice, uređaj za srednje tešku pjenu, 10 vatrogasnih radnih odijela s postavom, 10 intervencijskih kožnih vatrogasnih rukavica, 10 vatrogasnih kombinezona, trodijelnu razdjelnicu, usisnu košaru, 2 torbice za uže, 2 užeta za usisni vod i 2 karabinera.  

2008. od opreme su, zahvaljujući sredstvima Grada Lepoglave, nabavljene 2 radio stanice marke Motorola i 2 akumulatorske svjetiljke.   Navalnom vozilu TAM 5500 2009. godine, zbog stalnog kvarenja i velikih troškova održavanja, a time i opasnosti kojoj su bili izloženi vatrogasci koji su njime odlazili na intervencije, u suglasnosti s Vatrogasnom zajednicom grada Lepoglave nije produžena registracija. Društvu je ostalo operativno samo kombinirano kombi vozilo, a i ono se zbog dotrajalosti često kvari. U 2009. godini Društvo se informatizira. Kupljeno je računalo, pisač i faks uređaj. Pokreće se inicijativa za nabavku novog vatrogasnog vozila.

2010. godine 10 članova Društva završilo je tečaj za korištenje dišnih aparata, a članstvo Društva povećano za 10 članova. U godini u kojoj Društvo slavi 60 godina postojanja još su 2 člana osposobljena za zvanje vatrogasaca. Od opreme je, sredstvima Društva, kupljena motorna pila. Na početku jubilarne, 2011. godine, DVD Višnjica potpisuje Povelju o suradnji s PGD Stari trg pri Ložu iz Republike Slovenije.

 
Potpisivanje povelje o prijateljstvu s PGD-om Stari trg pri Ložu

2011. godine DVD Višnjica, zahvaljujući Gradu Lepoglavi, dobiva novo manje navalno vozilo marke Ford vrijedno 485.000 kuna s pogonom na sva četiri kotača, s visokotlačnim modulom i 400 litara vode i duplom kabinom.

2015. s PGD-om Stari trg potpisana je Povelja o bratimljenju.

 

 

 

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com