Na temelju članka 34. Statuta DVD-a Višnjica, i temeljem odluke Upravnog odbora

 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Višnjica

 

s a z i v a m

 

70. izborno-izvještajnu sjednicu Skupštine

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Všnjica

Sjednica Skupštine će se održati 30.04.2021. godine s početkom u 20.00 sati u

vatrogasnom domu DVD-a Višnjica.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje sjednice Skupštine s uvodnim pozdravom;


2. Čitanje i prihvaćanje dnevnog reda;


3. Izbor radnih tijela Skupštine:

     a) radnog voditeljstva,

     b) zapisničara,

     c) 2 ovjerovitelja zapisnika,

     d) kandidacijsko-izbornog povjerenstva,

     e) verifikacijskog povjerenstva;

4. Izvješće Verifikacijskog povjerenstva;

5. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine;

6. Podnošenje izvješća:

     a) o radu Društva (u protekloj godini i mandatnom razdoblju),

     b) o financijsko-materijalnom poslovanju,

     c) Nadzornog odbora,

7. Prijedlog Plana rada i Financijskog plana za 2021. godinu;

8. Rasprava o podnijetim izvješćima, Planu rada i Financijskom planu za 2021. godinu;

9. Verifikacija izvješća, Plana rada i Financijskog plana za 2021. godinu;

10. Izmjena i dopuna statuta DVD Višnjica

11. Donošenje odluke o broju članova Upravnog odbora i broju članova

Zapovjedništva


12. Razrješnica :

     a) Predsjedniku DVD_a,

     b) Zapovjedniku DVD_a,

     c) Upravnom odboru DVD_a,

     d) Nadzornom odboru DVD_a.

13. Izbor:

     a) Predsjednika DVD-a,

     b) Zapovjednika DVD_a,

     c) Upravnog odbora, DVD_a,

     d) Nadzornog odbora DVD_a,

     e) Izbor predstavnika u Predsjedništvu i Skupštini VZG/VZO,

     f) Osoba za zastupanje DVD-a;

 

14. Ostala pitanja i prijedlozi.

 

MOLIMO VAS DA SE POZIVU ODAZOVETE U SVEČANIM ILI RADNIM VATROGASNIM ODORAMA.

 

SKUPŠTINA ĆE BITI ODRŽANA UZ STROGO POŠTIVANJE MJERA PROPISANIH

VEZANO UZ BOLEST COVID-19. OBAVEZNO JE NOŠENJE MASKI, DEZINFEKCIJA

RUKU I PRIDRŽAVANJE PROPISANOG RAZMAKA IZMEĐU ČLANOVA.

 

Predsjednik:

Goran Hočuršćak

 U slučaju požara nazovite 193!

Korisni savjeti 1

Područje odgovornosti

     Višnjica 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com